Na alle ophef  rondom afgelopen derby, voelde de lokale driehoek en de club zich genoodzaakt actie te ondernemen. Dit hebben wij afgelopen week gemerkt aan het grote aantal aangetekende brieven, bestemd voor onze leden. De inhoud van deze brieven is echter hetgeen dat onze wenkbrauwen doet fronzen.

Zo is er te lezen dat de politie een onderzoek is gestart naar betreffende persoon. Over het algemeen wordt men verdacht van ‘betrokkenheid bij afsteken vuurwerk’ of is er een ‘vermoeden van afsteken vuurwerk’. Is dit tegenwoordig al genoeg voor een strafrechtelijk onderzoek? Onder het begrip ‘betrokken bij’ kun je in principe alles verstaan en een ‘vermoeden van’ klinkt ook niet alsof er hard bewijs is. Nu is het zo, wanneer de politie een voetbal gerelateerd, strafrechtelijk onderzoek start naar een persoon, de club volgens een convenant, verplicht is deze persoon een huisverbod van 3 maanden op te leggen. Gezien de aard van de aanklachten, bekruipt ons het gevoel dat de politie, in deze misbruik maakt van het convenant. Zij weten ook, starten wij een onderzoek, staan ze sowieso 3 maanden buiten. Of het onderzoek verder iets oplevert is dan van ondergeschikt belang.

Wat bovenstaande betreft, valt de club niet veel te verwijten. Toch hopen wij dat de club van dit belachelijke convenant afstapt, zo voorkom je dat jongens met hart voor de club 3 maanden buiten staan, voor niks. Dit is in het verleden al veelvuldig voorgekomen. Sterker nog, in de meeste gevallen waar een voorlopig huisverbod werd opgelegd, omdat dit moest volgens het convenant, werd de persoon in kwestie vrijgesproken. Maar heeft wel 3 maanden niet naar zijn grote liefde mogen kijken. Tevens is het zo, dat de club dit convenant helemaal niet nodig heeft om huisverboden op te leggen, vind Roda het zelf noodzakelijk zo’n verbod op te leggen, ligt dit gewoon in haar macht.

Wat wij de club wel verwijten; tijdens gesprekken met ons, kan men niet vaak genoeg zeggen hoe belangrijk wij zijn voor de club. Tevens gebruikt de club sfeerbeelden en tifos etc. als marketing materiaal. Deze uitgesproken waardering is mooi om te krijgen en dat wij bijdragen aan de uitstraling van de club, daar zijn wij alleen maar trots op. Wat ons betreft wordt het tijd deze waardering om te zetten in daden. Anders hebben wij niks aan deze mooie woorden en wensen wij ook niet meer gebruikt te worden voor marketing doeleinden.

Concreet, heeft Roda 16 brieven verstuurd. Deels uit overmacht en deels vanuit eigen initiatief. Zo zijn er ook voorwaardelijke stadionverboden uitgedeeld voor het vasthouden van een doek, aan mensen die niet eens in de buurt van het betreffende doek stonden maar wel tot onze groep behoren. Het lijkt erop, dat het laatste gegeven het doorslaggevende criterium is voor dergelijke maatregelen.

Uit solidariteit naar onze buitengesloten kameraden en als blijk van ongenoegen over de gang van zaken, hebben wij afgelopen week besloten de wedstijd van afgelopen vrijdag aan  ons voorbij te laten gaan. Over vervolg stappen zijn wij nog in beraad.

Tot slot. Laat het duidelijk zijn, dat wij niet moeilijk doen wanneer iemand wordt gepakt met pyro en vervolgens een stadionverbod krijgt. Hoewel wij het graag anders zien, is dit het risico van het vak. Echter, met de manier waarop het nu gaat, kun je niets anders concluderen, dan dat het één groot giswerk is en alles in werking wordt gezet om maar stadionverboden uit kunnen te delen. Wordt het aan de verkeerde opgelegd, omdat er amper bewijs is. Zal de verantwoordelijke, daar geen minuut minder om slapen.

VRIJHEID VOOR ULTRAS!